Wykształcenie

Stefan Czarniecki ukończył jezuickie kolegium w Krakowie lub Sandomierzu, po czym będąc jeszcze w młodym wieku wstąpił na służbę wojskową.

Było to podyktowane faktem, iż Czarniecki nie posiadał wykształcenia kierunkowego, a swą wiedzę opierał wyłącznie na własnym doświadczeniu.