Życie pędzlem malowane. Jan Korcz (1905-1984)

Jan Korcz - baner

Prezentacja oparta jest na badaniu biografii malarza Jana Korcza, urodzonego w 1905 r. w  Samborze k. Lwowa. Wrodzone zdolności artystyczne rozwijał w szkole Malarstwa i Rysunku im. Konrada Krzyżanowskiego w Warszawie, Państwowym Instytucie Robót Ręcznych oraz prywatnej Szkole Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona. Jak wielu innych artystów spędził kilka lat w Paryżu. Po powojennej zmianie granic Polski związał się od roku 1947 z Gorzowem. Tu pracował jako nauczyciel rysunku w szkołach, a w tzw. Akademii Pana Jana kształcił wielu innych artystów. Był też animatorem życia kulturalnego oraz członkiem nieformalnej grupy opiniotwórczej tzw. Stolik nr 1, działającej od 1963 r. Zaczęło się od spotkania kilku gorzowskich społeczników, artystów i działaczy kultury w kawiarni Letnia, a po roku 1965 utrwaliło się w formie codziennych spotkań w Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki. Artysta tworzył portrety, pejzaże, martwe natury. Wiele jego dzieł posiada Muzeum Okręgowe w Gorzowie, sporo jest też w rękach prywatnych. Został uhonorowany przez władze miasta licznymi nagrodami. Jan Korcz zmarł w 1984 r. został pochowany na cmentarzu komunalnym w zaułku poetów. W Gorzowie ma swój pomnik i tablicę pamiątkową.

Przejdź do wystawy