Matematyka moja miłość. Jan Marszał (1906-1980)

Jan Marszał

Prezentacja oparta jest na badaniu biografii Jana Marszała, urodzonego w 1906 roku w Białobrzegach koło Łańcuta, absolwenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii w dziedzinie nauk ścisłych w 1933 roku, od 1931 roku zatrudnionego tamże na stanowisku asystenta. Marszał w czasie okupacji był członkiem podziemnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Łańcucie oraz kierownikiem tajnego nauczania, odpowiedzialnym za szkolnictwo średnie. W latach 1945-1980 pracował jako nauczyciel matematyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, w latach 1963-68 pełnił funkcję dyrektora.

Poza pracą zawodową znany był jako szachista, poeta, wielbiciel filozofii (miłośnik Marka Aureliusza), społecznik, harcerz, turysta, oryginał. Przetrwał w legendzie szkolnej i miejskiej jako człowiek niezłomny, genialny profesor. W 2017 roku Rada Miasta Łańcuta podjęła uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

Przejdź do wystawy