Skrzyżowanie dróg. Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993)

Skrzyżowanie dróg. Ks. Janusz Stanisław Pasierb

Prezentacja oparta jest na badaniu biografii ks. Janusza Pasierba urodzonego w 1929 roku w Lubawie, w czasie wojny przebywającego w Żabnie, do którego często wracał w latach późniejszych. Ukończył on studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, kształcił się w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu. Przedmiotem jego studiów była teologia (doktorat), sztuka kościelna, polonistyka, archeologia (doktorat), historia kultury, patrologia. W 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. – profesora zwyczajnego.

Ks. Pasierb był profesorem ATK i wykładał na wielu innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Poza tym był członkiem redakcji kilku czasopism. Tworzył i publikował wiersze i prace naukowe. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami i medalami, w tym za działalność konserwatorską. Zmarł w 1993 r. Promowaniem jego twórczości zajmuje się Fundacja im. ks. Janusza Pasierba.

Przejdź do wystawy