Upamiętnienie

Michał Zieliński isnieje w świadomości obecnych pokoleń, dzięki licznym inicjatywom mającym na celu jego upamiętnienie. Można do nich zaliczyć między innymi trzy tablice pamiątkowe: dwie w Jarosławiu i jedną w Ostródzie. Istotną rolę w przywracaniu pamięci o Michale Zielińskim odgrywa również, odbywający się co roku festiwal - Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego "Serce w plecaku". Ukazało się także kilka publikacji na temat pana Michała Zielińskiego i jego twórczości. Również w naszej szkole - w Zespole Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, postać Michała została upamiętniona poprzez stworzenie gazetki szkolnej, zarówno tej w wersji ściennej, jak i w papierowej. Powstał także mural, przypominający uczniom naszej szkoły o tej słynnej osobistości.