Podziękowania

Nasza wystawa nie mogłaby powstać bez pomocy wielu osób. Szczególne podziękowania należą się:

 • Pani Jadwidze Spiradek- córce Michała Zielinskiego i jej mężowi Wacławowi Spiradkowi

 • Panu Tadeuszowi Chrzanowi- Staroście Powiatu Jarosławskiego

 • Pani Lucynie Paulo- Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 

 • Panu Waldemarowi Paluchowi- Burmistrzowi Miasta Jarosławia

 • Panu Dariuszowi Traczowi- Wiceburmistrzowi Miasta Jarosławia 

 • Pani Renacie Tomaka- Pasternak- Dyrektorowi Zespołu Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu

 • Pani Marzenie Martynowicz i Pani Gabrieli Dudzie- koordynatorkom projektu

 • Panu Andrzejowi Zgryźniakowi- organizatorowi Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego "Serce w plecaku"

 • Panu Henrykowi Góreckiemu- uczniowi Michała Zielińskiego 

 • Panu Wiesławowi Mroczce- nauczycielowi w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej

Istotną rolę w tworzeniu naszej wystawy odegrały liczne instytucje. Ogromne podziękowania należą się:

 • Centrum Kultury i Promocji Miasta Jarosław 

 • Muzeum Kamienica Orsettich 

 • Stowarzyszeniu Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW"

 • Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej 

 • Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu 

 • Telewizji lokalnej TwojaTV