Jarosław - miasto rodzinne

Według dawnej tradycji Jarosław został założony przez księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego. 7 lipca 1375 roku została dokonana lokacja miasta na prawie niemieckim, zwanym prawem magdeburskim, przez Władysława Opolczyka.

Już na początku XV wieku Jarosław był znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Największy rozkwit miasta przypada na XVI i XVII wiek. Wtedy to odbywały się tu słynne jarmarki, które należały do nawiększych w kraju, a nawet w Europie. 

Jarosław jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Jest niekiedy nazywany "perłą renesansu", ze względu na swą charakterystyczną architekturę, pochodzącą z owego okresu. 

W czasie młodzieńczych lat Michała Zielińskiego, czyli w okresie międzywojennym Jarosław był nazywany miastem szkół i wojska. Wpływało to pozytywnie na ugruntowanie patriotycznych postaw wśród mieszkańców, ich identyfikacji z narodem. Opierało się to również na pięknej tradycji walk całych pokoleń Polaków o wolność i suwerenność państwową. Okres po II wojnie światowej to czas rozwoju i uprzemysławiania miasta.