Wywiad z autorem biografii Andriollego

Robert Lewandowski jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Zajmuje się historią i architekturą południowo-wschodniego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem historii drewnianej architektury nadświdrzańskiej znanej jako świdermajer oraz wpływu szlaków komunikacyjnych i dziedzictwa Elwiro Michała Andriollego na powstanie i rozwój wilegiatur, od XIX wieku do czasów współczesnych. Jest autorem publikacji (m.in. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej, dwa wydania: 2011, 2012; Twórcy stylu świdermajer, trzy wydania: 2011,2012,2014), które kompleksowo przedstawiają związki między historią i architekturą linii otwockiej.

Od 2005 roku działania Roberta Lewandowskiego oraz założonego przez niego Wydawnictwa Świdermajer popularyzują historię letnisk linii otwockiej i architekturę świdermajer, promują współczesny świdermajer oraz przyczyniają się do rozwoju architektury neoświdermajer. Przedstawiają świdermajer na tle historycznym, prezentują jej współczesnych twórców, a także inspirują poszukujących genius loci – niepowtarzalnego ducha miejsca. I chociaż po nadświdrzańskich dworkach Andriollego nie ma już śladu, to w dzisiejszych czasach architektura świdermajer stanowi łącznik między przeszłością, tradycją i przyszłością.

 Wybrane formy aktywności Robert Lewandowskiego na rzecz rozwoju i promocji architektury świdermajer i Województwa Mazowieckiego:

- założyciel i prowadzący Wydawnictwo Świdermajer (od 2005),

- założyciel portalu SWIDERMAJER.PL (2005),

- założyciel Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej – Świdermajer (2007),

- założyciel i prezes Fundacji Andriollego (od 2009),

- założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Andriollówka” (od 2009),

- współorganizator Festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie (od 2009),

- autor projektu „Świdermajer XXI wieku” (od 2009),

Wybrane tytuły czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Świdermajer:

- „Andriollówka” od 2009, http://andriollowka.pl/

- „Świdermajer” od 2015, http://swidermajer.pl/