O wystawie

Wystawa wirtualna realizowana w ramach projektu Przywracanie pamięci pokoleń objęta jest  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadaniem naszym jest prowadzenie badań nad postacią E.M.Andriollego, który związany był z Mińskiem Mazowieckim, gdzie stworzono Liceum Plastycznego im.E.M.Andriollego. Przedstawiamy wystawę Powstaniec, zesłaniec, artysta: Elwiro Michał Andriolli (1836-1893), którego ilustracje można znaleźć w wielu wybitnych dziełach literatury polskiej oraz zagranicznej. Dziedzictwem Andriollego jest także styl architektoniczny świdermajer.

Elwiro Michał Andriolli urodził się w Wilnie jesienią 1836 roku. Pierwszym po ojcu nauczycielem chłopca był zamożny ziemianin, malarz i rysownik Antoni Zaleski, wywarł on wpływ na rozwój zainteresowań młodego Andriollego. Artysta studiował w Moskwie i Petersburgu, a później kontynuował naukę w Rzymie. Po powstaniu styczniowym, w którym brał udział, i po brawurowej ucieczce z rosyjskiego więzienia przebywał w Anglii, następnie wyruszył do Paryża. Podczas powrotu do ojczyzny  w 1866r. został zdradzony, aresztowany, osądzony i zesłany w głąb Rosji. W 1871r. po carskim ułaskawieniu powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał miano wybitnego ilustratora czasopism i dzieł literackich. Parę lat mieszkał w Stasinowie w okolicach dzisiejszego Mińska Mazowieckiego. W 1880r. przeprowadził się w okolice dzisiejszego Otwocka , gdzie po obu brzegach rzeki Świder wybudował drewniane, bogato zdobione domy własnego projektu, były one przeznaczone do wynajmu przez letnich gości. W 1883r. wybudowana przez niego osada otrzymała nazwę Brzegi. Artysta swoimi działaniami zapoczątkował w architekturze styl nadświdrzański – powszechnie znany jako świdermajer. Między rokiem 1883 a 1886 żył i pracował w Paryżu, tworzył ilustracje do tamtejszych wydawnictw np. Firmin-Didot i Hachette. Do najbardziej rozpoznawanych dzieł ilustrowanych przez Andriollego należą : „Stara Baśń” J.I. Kraszewskiego, „Meir Ezofowicz” E. Orzeszkowej, „Maria” A. Malczewskiego, „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Ostatni z Mohikanów” J.F. Cooper’a czy „Romeo i Julia” W. Szekspira. Elwiro Michał Andriolli został pochowany w Nałęczowie w 1893 roku.

Efektem końcowym badań jest przedstawienie rezultatów w formie wystawy wirtualnej, opartej na samodzielnie uzyskanych materiałach (dokumentach, fotografiach, wywiadach) pochodzących z różnych źródeł, w tym także prywatnych, wcześniej nie publikowanych.

Nasz zespół prezentuje wyniki swoich osiągnięć w indywidualnej wystawie wirtualnej, prezentowanej na konferencji. W trakcie realizacji projektu poznajemy zasady korzystania z profesjonalnych źródeł internetowych, takich jak regionalne biblioteki cyfrowe. Zapoznajemy się z zasadami i techniką dygitalizacji dokumentów, które są wykorzystane na wystawie. Wykonujemy też, gdy to możliwe, własne zdjęcia, tworzymy krótkie filmy. Wystawa wirtualna tworzona jest z użyciem oprogramowania MOVIO, zaprojektowanego w ramach europejskiego projektu AthenaPlus, w którym brało udział Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją. Zadanie rozwija wiele kompetencji, uzdolnień akademickich, zarówno z zakresu przedmiotów humanistycznych, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, umożliwia również rozwój zmysłu estetycznego i umiejętności komponowania obrazu.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.