Rysunkowe interpretacje Andriollego

Cytaty oraz ilustracje z utworów "Pan Tadeusz" A.Mickiewicza i "Romeo i Julia" W. Shakespeare.