Podziękowania

Jako uczestnicy projektu dla uczniów wybitnie zdolnych „Przywracanie pamięci pokoleń” chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzieciu, które nauczyło nas odpowiedzialności, współpracy i gromadzenia informacji. Dziękujemy państwu z Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją, Dyrektor Marii Śliwińskiej oraz Piotrowi Konstanty za danie nam możliwości, aby stworzyć wizualną wystawę o naszym patronie E.M. Andriollim. To dla nas ogromne wyróżnienie, że akurat my spośród wielu szkół w Polsce, zostaliśmy wybrani. Jesteśmy wdzięczni panu L. Celejowi, derektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej, za udostępnienienie wystaw związanych z E.M. Andriollim. Dziękujemy Szanownemu Panu Robertowi Lewandowskiemu, który jest wydawcą oraz redaktorem prowadzącym „Andriollówkę”, za poświęcenie swojego czasu na spotkania z nami i udostępnienie informacji. Na koniec pragniemy podziękować pani Magdalenie Idyckiej, nauczycielce naszej szkoły oraz opiekunce, za wsparcie, poprowadzenie nas i wszelką pomocą. Cieszymy się, że mogła Pani uczestniczyć w tym razem z nami.