Instytut Robót Ręcznych

Była to instytucja kształcenia nauczycieli, na bazie kursów, które organizowane były od 1915 roku w Szkole Rzemieślniczej im. Karola Szlenkiera. Założycielem był Władysław Przanowski. Instytut istniał do 1950 roku.

Ciekawym aspektem tej szkoły, był wprowadzony nowy przedmiot czyli ‘’roboty ręczne’’.  Nauczyciel ‘’robót’’ uświadamiał uczniom naturalne powiązanie pomiędzy pracą umysłu i pracą rąk, poprzez zorganizowanie takich ćwiczeń, aby uczniowie wykonując różne przedmioty mogli realizować różne pomysły, jednocześnie zwracają uwagę na dokładność wykonania, estetykę i właściwą organizację pracy.