Podziękowania

Dziękujemy panu Grzegorzowi Romanczence za poświęcony czas i barwne opowieści dotyczące Jana Korcza.

Dziękujemy dyrektorowi Muzeum Lubuskiego pani Ewie Pawlak za przekazanie zdygitalizowanych wersji prac Jana Korcza oraz fotografii Waldemara Kućki i Jerzego Szalbierza(portrety Jana Korcza).

Dziękujemy Bartkowi Nowakowi za udzielenie wielu wskazówek biograficznych i barwne przedstawienie faktów związanych z organizacją retrospektywy Jana Korcza .

Dziękujemy Januszowi Michalskiemu za udostępnienie oryginalnych prac artysty.

Dziękujemy Lechowi Dominikowi za udostępnienie materiałów Muzeum Lubuskiego.