Stanisław Dąbek

Znaczek pocztowy, Poczta Polska 1984 r. Zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie

Płk Stanisław Dąbek z żoną Ireną ok. 1933 r.

Zbiory własne prof. Zygmunta Kubraka

Wnętrze budynku V LO po zbombardowaniu przez Niemców, wrzesień 1939 r.

Zbiory własne V LO w Gdyni

Niemcy rozbrajają żołnierzy płk. Dąbka

na podwórzu dzisiejszego V LO w Gdyni. Zbiory własne Szkoły

 Krzyż Grunwaldu

Płk Dąbek z żoną Ireną, Warszawa 1935 r.

Uroczystość nadania Szkole imienia płk. Dąbka. Przemawia p. Irena Dąbek

Portret płk. Dąbka. Rys. Martyna Kawa (kl. I AM)