Źródła / bibliografia

1.       ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Państwowe w Gdańsku o/ w Gdyni

Zbiory archiwalne Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zbiory archiwalne Muzeum Miasta Gdyni

Zbiory archiwalne Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Biblioteka Cyfrowa UMCS

 

2.       WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI

Buczyński E., Smutny wrzesień, Kraków 1985.

Cieplewicz M., Kozłowski E., Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa 1989.

Krutol E. J., Wrzesień na Oksywiu, Warszawa 1984.

Sokół F., Żyłem Gdynią, Gdynia 1998.

Tym W., Rzepniewski A., Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych, Gdańsk 1985.

 

3.       OPRACOWANIA

Derdej P., Westerplatte – Oksywie – Hel, Warszawa 2009.

Jaczyński S., Patroni jednostek wojska polskiego. Pułkownik Stanisław Dąbek, Warszawa 1990.

Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.

Kosiarz E., Obrona Kępy Oksywskiej, Warszawa 1984.

Kubrak Z., Generał Stanisław Dąbek 1892-1939, Rzeszów 2014.

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, Pruszków 1999.

Strumph Wojtkiewicz S., Alarm dla Gdyni, Warszawa 1977.

G.Piwnicki, Bohaterski dowódca obrony Gdyni w 1939 roku - płk. Stanisław Dąbek, [w:] "Zeszyty Gdyńskie" 2010, nr 5, s. 67-75.

 

4.       ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Zbiory biblioteki cyfrowej POLONA

http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=8437

https://ciekawostkihistoryczne.pl

https://www.rp.pl/Historia/306219928-Virtuti-Militari-Najwyzsze-odznaczenie-wojskowe.html

https://dzieje.pl/aktualnosci/dekret-o-utworzeniu-armii-polskiej-we-francji

https://www.pinterest.com/pin/458382068299804892/

http://www.1939.pl/bitwy/niemcy/obrona-kepy-oksywskiej/index.html

https://www.gdynia.pl/o-gdyni/gdynski-panteon,3576/sokol-franciszek-1890-1956,365340

http://www.1939.pl/bitwy/niemcy/obrona-kepy-oksywskiej/index.html