Podziękowania

Nasza wystawa niewątpliwie nie miałaby takiego kształtu, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób oraz instytucji, którym w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować.
Największe podziękowania należą się p. Kamilowi Sowińskiemu, st. sierż. KMP Gdynia, absolwentowi naszej szkoły, za wielką pasję do historii, którą się z nami podzielił i propagowanie wśród młodzieży wiedzy o płk. Dąbku.
Podziękowania składamy także p. st chor. szt. mar. Andrzejowi Sowińskiemu, ojcu Kamila Sowińskiego, który pokazywał nam miejsca pamięci poświęcone Pułkownikowi i podpowiadał, jak zdobywać cenne materiały archiwalne.
Dziękujemy p. dr. Mariuszowi Kardasowi, historykowi, naukowcowi i nauczycielowi Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który niezwykle ciekawie opowiadał nam o historii obrony Kępy Oksywskiej i zasługach płk. Dąbka. Pan Doktor przedstawiał nam trudne i kontrowersyjne momenty z życia Pułkownika, pokazując, jak różnie można interpretować pojęcie bohaterstwa. Serdecznie dziękujemy też Panu Doktorowi za pomoc w odszyfrowaniu archiwalnych zdjęć Oksywia z września 1939 r. i korektę merytoryczną naszej wystawy.
Bardzo dziękujemy:
– Muzeum Kresów w Lubaczowie
– Muzeum Miasta Gdyni
– Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
– Archiwum Państwowemu w Gdańsku o/w Gdyni
za udostępnienie archiwalnych zdjęć, życzliwą współpracę i merytoryczne wsparcie naszej wystawy.
Nasze podziękowania składamy także na ręce p. dr. Zygmunta Kubraka, autora książki „Generał Stanisław Dąbek”, z którym, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, udało nam się nawiązać kontakt. Pan Doktor wyraził uznanie dla naszego zaangażowania i przekazał nam archiwalne zdjęcia Pułkownika, które stały się cennym uzupełnieniem naszej wystawy.
W naszych podziękowaniach pamiętamy także o p. Andrzeju Kałdowskim, organiście, który akompaniował naszej koleżance, Klarze Filar, przy wykonywaniu hymnu.
Swoim talentem wsparł nas również kolega, Jakub Lemańczyk, który zagrał rapera w teledysku poświęconym postaci naszego Patrona i dzielnie, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, nagrywał kolejne sceny w oksywskim lesie.
W naszych podziękowaniach nie sposób nie wspomnieć także o nauczycielach V LO, którzy prowadzili projekt i wspierali jego realizację. Praca nad wystawą multimedialną wymagała sporo zaangażowania od prowadzących nas nauczycieli – p. Anety Batko, p. dr Joanny Dąbrowskiej-Samaszko oraz p. Izabeli Tokarskiej, które wspierały nas wiedzą merytoryczną, redakcyjną i techniczną, za co im serdecznie dziękujemy.
Podziękowania składamy także p. Wiesławie Krajewskiej, polonistce, która pracowała nad korektą redakcyjną tekstów i wyszukiwała dla nas cenne materiały archiwalne i pamiątki szkolne oraz p. Stanisławowi Olejesiukowi, artyście plastykowi, który zorganizował konkurs plastyczny na portret płk. Stanisława Dąbka.