O wystawie

Niniejsza wystawa multimedialna została przygotowana w ramach projektu „Patroni szkół”, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jej pomysłodawcą było Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją w Toruniu.
Bohaterem prezentowanej wystawy jest płk Stanisław Dąbek, który bronił Gdyni w czasie II wojny światowej. Za swoje zasługi został odznaczony między innymi Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy (pośmiertnie), Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.
W 2019 roku minęło dokładnie 80 lat od śmierci płk. Dąbka. Ta wystawa jest wyrazem naszej wdzięczności i pamięci, swoistym hołdem, który my, uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, składamy naszemu Patronowi, chcąc rozpropagować i upamiętnić wszystko to, czego dokonał.
Postać płk. Dąbka, który pośmiertnie został mianowany Generałem Brygady, jest niezwykle popularna szczególnie wśród mieszkańców Wybrzeża. Niedaleko naszej Szkoły (jednej z sześciu w Polsce, która nosi Jego imię) znajduje się ulica płk. Dąbka, nasz Patron zaś jako osoba szczególnie kojarzona z obroną Kępy Oksywskiej nieprzerwanie wzbudza wiele emocji wśród historyków i miłośników historii. Dlatego też powstają filmy poświęcone Jego postaci i obronie Kępy Oksywskiej, monografie i biografie, z których jednoznacznie wynika, że była to osoba godna czci i pamięci ze względu na swe nieprzeciętne zasługi w obronie polskiego Wybrzeża.