Ścieżka kariery wojskowej

Karierę wojskową zaczął w 1914 r. po wybuchu I wojny światowej jako szeregowiec 34. Pułku Obrony Krajowej w Jarosławiu.

Awanse za życia:
1 lutego 1916 r. - awans na podporucznika
1 maja 1918 r. - awans na porucznika
1 kwietnia 1920 r. - awans na majora
1 grudnia 1924 r.- awans na podpułkownika 
1 stycznia 1932 r. - awans na pułkownika
Awanse pośmiertne:
Awans na generała brygady nadany po raz pierwszy przez naczelnego generała bronii Władysława Andersa w dn. 1 stycznia 1964 r.
Po raz drugi w 1969 r. przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, Aleksandra Zaleskiego.
Ostatecznie w 1993 r. prezydent RP Lech Wałęsa w  postanowieniu z dnia 4 czerwca uznał stopień generała brygady nadany pośmiertnie przez naczelnego wodza płk. S. Dąbkowi.