Wywiad z historykiem

Praca nad projektem dała nam możliwość spotkania z wieloma interesującymi ludźmi, którzy swój zawód traktują jak pasję, posiadają ogromną wiedzę merytoryczną a przy tym niezwykły dar do skupiania na sobie uwagi słuchaczy. O tym, jak ciekawie można mówić o historii obrony Kępy Oksywskiej i działaniach wojennych płk. Stanisława Dąbka, mieliśmy okazję się przekonać, goszcząc w bibliotece pana dr. Mariusza Kardasa, historyka, naukowca i pracownika naukowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pan Doktor udzielił nam wywiadu, który przeprowadziły Julia Płuciennik i Ewelina Kowalska, za kamerami zaś stanęli Wiktoria Kositarz, Klara Filar i Igor Łuszczyński. Po wywiadzie mieliśmy okazję porozmawiać z panem dr. Kardasem, a nasza rozmowa niespodziewanie przekształciła się w pasjonujący wykład, w którym pan dr Kardas dociekał przyczyn i pobudek takich a nie innych zachowań obrońców Wybrzeża we wrześniu 1939 r. Jako jeden z nielicznych naszych rozmówców nie obawiał się stawiać trudnych i kontrowersyjnych pytań. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że to najlepsza lekcja historii, jakiej mieliśmy okazję wysłuchać.