Działalność pedagogiczna

      Szkołą, w której  Jan Marszał podjął pierwszą pracę pedagogiczną było gimnazjum w Rybniku, spędził tam lata 1934 – 1938. Jego służbowe przeniesienie do gimnazjum w Jabłonkowie nastąpiło 25 października 1938 r.

     Po wybuchu II wojny światowej Profesor zaangażował się w zorganizowanie i prowadzenie tajnego nauczania na rozległym terenie powiatu łańcuckiego. Działał pod pseudonimem „Brożek”. Początkowo brał udział w pracy Związku Tajnego Nauczania, zaś po powstaniu Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Łańcucie został referentem ds. szkolnictwa średniego. Zadania te wykonywał z wielkim poświęceniem. To między innymi dzięki Profesorowi około tysiąca młodych ludzi z okolic Łańcuta uzyskało w tajnym nauczaniu wykształcenie licealne oraz świadectwo maturalne, czyli przygotowanie do pracy bądź studiów w wyzwolonym kraju.

       Po wyzwoleniu ziemi rzeszowskiej w sierpniu 1944 r. od razu zgłosił się do pracy w Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Pozostał w tej szkole do końca życia. Oddał się bez reszty nauczaniu młodzieży. W czasie od 1 lutego 1963 r. do 31 sierpnia 1968 r. pełnił funkcję dyrektora tej oto placówki. Mimo przejścia na emeryturę - 31 sierpnia 1977 r. - pozostał dalej w szkole, pracując w niepełnym wymiarze godzin, aby dalej służyć młodzieży. Zmarł 13 listopada 1980 r. na stanowisku pracy, do końca pracując jako nauczyciel matematyki. Uczył 34 lata, nigdy się nie spóźnił i nie opuścił ani jednej lekcji...

Jan Marszał w czasie lekcji. Film nagrany przez uczniów w 1976 roku i udostępniony przez Adama Sapetę, matura 1977

FROM: Youtube