Źródła

1. Teczka osobowa Jana Marszała, Archiwum I Liceum Ogólnokształcącego im. H.Sienkiewicza w Łańcucie

2. W.Kluz-Chłanda, Ślady. Scenariusz programu poświęconego Prof. Janowi Marszałowi (w:) 90-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. H.Sienkiewicza w Łańcucie, Łańcut, 1997

3. Jan Marszał, Tajne nauczanie w powiecie łańcuckim w czasach II wojny światowej, (w:) Władysław Kuźniar, Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Monografia w 50-lecie Szkoły, Łańcut 1962  

4. Archiwum prywatne Elżbiety Marszał-Halickiej

5. Archiwum I LO w Łańcucie

6. Kroniki Konkursów Matematycznych im. Prof. Jana Marszała

7. Matematyka – moja miłość (w:) Nowiny Rzeszowskie 1992, nr 46

8. Archiwum prywatne Józefa Szczupaka

9. Wspomnienia absolwentów (w:) Przeszłość maluje przyszłe lata. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. H.Sienkiewicza w Łańcucie 1907-2007, pod.red. W.Kluz-Chłandy

10. www.Ilo.lancut

11. http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/lancut/art/6075949,25-lat-konkursu-matematycznego-im-prof-jana-marszala-w-lancucie,id,t.html

12. Archiwum Adama Sapety, Film z profesorem Janem Marszałem