Podziękowania

Do powstania naszej wystawy przyczyniły się różne osoby oraz instytucje, którym pragniemy teraz podziękować.

Dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, którzy pomogli nam w stworzeniu tego projektu, poprzez udostępnienie materiałów związanych z prof. Janem Marszałem.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Elżbiety Halickiej - córki bohatera naszej wystawy. To ona udzieliła nam ogromu informacji na temat swojego ojca oraz pozwoliła na wykorzystanie w wystawie prywatnej kolekcji zdjęć. Dziękujemy także mężowi Pani Halickiej za interesujący wywiad na temat profesora.

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę prof. Eugeniusza Śmietany, który podzielił się z nami cennymi wiadomościami podczas wywiadu oraz udostępnił materiały potrzebne do naszej wystawy.

Dziękujemy prof. Aldonie Stolarskiej-Ferenc za cenne informacje na temat konkursu im. prof. Jana Marszała.

Pragniemy także wyrazić wdzięczność prof. Marcie Kaczmarczyk, która podzieliła się z nami wspomnieniami o profesorze.

Wyrażamy podziękowania panom Józefowi Szczupakowi i Januszowi Wojnarowi oraz wszystkim osobom, które udzieliły nam informacji na temat profesora Marszała.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania pani dr Marii Śliwińskiej, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania informacją i panu Piotrowi Kożurno, bez których merytorycznej opieki i życzliwości nasze działania nie zostałyby zwieńczone sukcesem - czyli stworzeniem wystawy.

Dziękujemy także wszystkim, których wymienić nie zdołaliśmy, a którzy w jakikolwiek sposób wsparli ten wspaniały projekt.