Konkurs im. prof. Marszała

      Konkurs matematyczny jest jednym ze sposobów upamiętnienia  prof. Marszałа. Są to zawody o zasięgu wojewódzkim, w których biorą udział wybitnie uzdolnieni uczniowie najlepszych szkół średnich z Podkarpacia. Odbywa się na trzech poziomach ponadgimnazjalnych i w trzech etapach : szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

      Zawody organizowane są nieprzerwanie od 1985r. Ich inicjatorem był m.in. prof. Eugeniusz Śmietana, aktualnie honorowy członek komisji konkursowej. Konkurs rokrocznie odbywa się w listopadzie w rocznicę śmierci prof. Marszała. W organizacji zawodów  biorą udział Dyrekcja i nauczyciele matematyki w I Liceum: Aldona Stolarska-Ferenc (Przewodnicząca Komisji Konkursu), Monika Wyczarska , Karolina Kochmańska, Dariusz Gwizdak. Przy wsparciu Dyrektora Roberta Szury oraz władz Powiatu Łańcuckiego podejmują to trudne wyzwanie .

      Laureaci konkursu im. prof. Marszała szczycą  się studiami skończonymi na prestiżowych uczelniach, wysokimi tytułami uniwersyteckimi oraz różnego rodzaju osiągnięciami naukowymi. Jedną z nagród dla laureatów zawodów matematycznych był indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

      Ponadto w latach 2009 i 2010 odbyły się dwie edycję Międzynarodowego Matematyczny Konkursu im. prof. Jana Marszała. W zawodach wzięli udział uczniowie z Polski, Ukrainy, Węgier oraz Rumunii, którzy rywalizowali ze sobą w kategoriach indywidualnych i grupowych.

    Poprzez ideę konkursu społeczność I Liceum oddaje hołd znakomitemu matematykowi, wspaniałemu wychowawcy młodzieży, twórcy sukcesów matematycznych naszej szkoły na arenie ogólnopolskiej.