Działalność społeczna

        Jan Marszał był dzieckiem swej epoki - urodzony jeszcze pod zaborami, dorastał już jednak w entuzjastycznym czasie po odzyskaniu niepodległości. Przesiąkł nie tylko organicznikowskim patriotyzmem dwudziestolecia, ale też ideałami harcerskimi, społecznikostwem, wiarą w spółdzielczość.

        Angażował się już w czasach studenckich w bratnią pomoc, udzielał się w bursie akademickiej. Jako nauczyciel z pasją opiekował się drużyną harcerską działającą w I Liceum oraz orkiestrą szkolną. Był z ramienia rady pedagogicznej odpowiedzialny za kształtowanie ducha spółdzielczości, którą Profesor po trosze rozumiał w duchu Mickiewiczowskiej „Ody do młodości” („Razem młodzi przyjaciele, w szczęściu każdego są wszystkich cele”)

        Po II wojnie światowej był niezwykle oddanym i aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, cenił swój zawód, zawsze można było liczyć na jego zaangażowanie i pomoc w sprawach nauczycielskich. Między innymi z jego inicjatywy powstała w Łańcucie Spółdzielnia Mieszkaniowa, co było krokiem milowym w zaspakajaniu niezwykle ważnych potrzeb lokalowych mieszkańców naszego miasteczka. Profesor działał też w PTTK-u, był zamiłowanym turystą, opiekunem obozów wędrownych, ciekawym nowych miejsc na mapie Polski. Niedługo przed swym nagłym odejściem uczestniczył w wycieczce krajoznawczej na Podlasiu, wrócił niezmiernie usatysfakcjonowany poznaniem nowego regionu Polski i kolejnym doświadczeniem turystycznym.

Orkiestra szkolna Pochód z orkierstrą na czele Drużyna harcerska, druh Jan stoi trzeci z prawej Wycieczka w Pieniny z PTTK. Przełom Dunajca Turystyczne pasje profesora Wykaz służby w harcerstwie Wykaz służby w harcerstwie Zaświadczenie wydane przez Oddział Akademicki Chorągwi ZHP we Lwowie o przynależności Jana Marszała do Drużyny Harcerskiej im. ks. I .Skorupki w l. 1926-32 Łańcuccy licealiści na spływie kajakowym. Tradycje sięgają lat 30-tych Wyprawa w góry. Profesorowi towarzyszy żona, prof. Maria Durska-Marszał Czasy studenckie profesora. Wesoła kompania w Karpatach Wschodnich Pod kolumną Zygmunta. Wycieczka ZNP Odpoczynek Rękopis wspomnień profesora o działalności w harcerstwie Wyjazd w góry z PTTK Profesor na wycieczce w Warszawie pod PKiN w 1971 r. Profesor Marszał Wycieczka Orkiestra szkolna Pochód z orkierstrą na czele