Wojna o granice II RP

Po rozpadzie Austro-Węgier Stanisław Dąbek przyjechał do Lubaczowa. Miasto było opanowane przez Ukraińców, którzy wprowadzili własną administrację, godzinę policyjną i aresztowali kilku Polaków. W tej sytuacji Dąbek przystąpił do tworzenia konspiracyjnego oddziału wojskowego złożonego z ochotników. Formowanie tego oddziału przebiegło sprawnie, w listopadzie liczył już 100 osób wyposażonych w broń austriacką. Dąbek nawiązał kontakt z ppłk. Wiktorem Kamionką przebywającym w Jarosławiu. Opracowany przez nich plan zakładał wyparcie Ukraińców z Lubaczowa i utrzymanie miasta. Po wyparciu Ukraińców Dąbek uczestniczył w walkach na froncie polsko-ukraińskim jako dowódca 6 Kompanii Lubaczów, a następnie dowódca batalionu.